Voordat LIASS International zich bezig hield met de afhandeling van exportdocumenten bij verschillende buitenlandse autoriteiten in Nederland, was menig exportbedrijf hier zelf mee bezig. Ondanks de relatief korte afstanden binnen ons mooie Nederland ontstond er vanwege de samenkomst van velen een drukte van jewelste bij de verschillende ambassades en consulaten.

Hierom liepen de wachttijden op en kwam de doorvoertijd van de goederen in gevaar. Kortom was het een hele onderneming om dit alles rond te krijgen. Tegenwoordig kunnen wij bij LIASS de meeste documenten digitaal ontvangen, in de eerste plaats door de recente verplichting van de Kamer van Koophandel waardoor handtekening legalisaties enkel digitaal afgegeven kunnen worden.

Anderzijds trachten ook Nederlandse instellingen zoals de NVWA alsook het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) hun documentatie processen te digitaliseren. Al met al zijn dit veranderingen die wij vanuit LIASS toejuichen. Onder andere voor de verduurzaming van deze business.

Ondertussen gaat het werk door, digitaal of niet; wij legaliseren uw document met als doel ditzelfde document rechtsgeldig te krijgen in het gewenste land. Voor specifieke informatie verwijzen wij u door naar de bovenstaande pagina’s.